Adjudecarea on-line a contractelor de achiziții pentru proiectele de investiții finanțate prin PNDR

De Redactia 03 Aprilie 2016, 16:41 Economie

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale asigură, prin intermediul paginii oficiale de internet (www.afir.info), derularea on-line a achizițiilor realizate pentru implementarea proiectelor de investiții finanțate cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Astfel, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) reaminteşte că pentru Măsurile de finanțare private solicitanţii de fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală au obligativitatea derulării achizițiilor prin modulul on-line pentru adjudecarea contractelor de achiziții. Procedura on-line se aplică pentru toate achiziţiile private derulate în cadrul PNDR 2020 și este valabilă pentru achiziția de servicii, bunuri (cu sau fără montaj) și de execuție de lucrări.

„Modul de achiziții on-line este utilizat din martie 2015, fiind înregistrate până la această data peste 3.600 de utilizatori şi tot atâtea operaţiuni derulate. Implementarea modulului de achiziţii on-line simplifică semnificativ implementarea proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, fiind o componentă foarte importantă în asigurarea transparenței procesului de achiziții. Ca o măsură suplimentară de simplificare, numărul minim al ofertelor conforme primite s-a redus la o ofertă pentru beneficiarii PNDR 2007-2013 care vor termina implementarea proiectului pe procedura de tranziţie şi la două oferte pentru beneficiarii PNDR 2014-2020, de la minimum trei cât era stabilit prin procedura anterioară.” a declarat Andras SZAKAL, Director General al AFIR

Modulul asigură evitarea apariţiei întârzierilor în derularea contractelor de finanţare, precum și eliminarea unor eventuale contestații din partea ofertanților privind lipsa de transparență și direcționarea procesului de achiziție de către beneficiarii PNDR – contestații care pot duce la blocarea procesului de achiziție.

Procedura de achiziţii private se derulează în conformitate cu Manual operaţional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2020, publicat pe pagina oficială de internet a AFIR – www.afir.info (secțiunea Informații utile – Proceduri de lucru).

Informații suplimentare:

Solicitanții de fonduri europene care depun cereri de finanţare prin PNDR 2020 sunt obligaţi să utilizeze modulul de achiziții on-line al AFIR.     

Solicitanţii, înaintea semnării contractului de finanțare cu AFIR, vor derula on-line procedura de achiziții aplicabilă serviciilor eligibile (servicii de consultanță și servicii pentru întocmirea studiilor de fezabilitate, cu o valoare mai mare de 15.000 euro) în conformitate cu prevederile procedurii de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR publicată pe pagina de internet a AFIR.

În vederea derulării on-line a procedurilor de achiziții, beneficiarii privați, ofertanţii şi solicitanţii de finanțare au obligația autentificării pe pagina oficială de internet a AFIR (www.afir.info), în partea superioară a ecranului.

Procedura de verificare a achizițiilor derulate on-line se desfășoară în funcție de aria de competență a structurilor teritoriale ale Agenției: la nivelul OJFIR se verifică on-line dosarele de achiziții pentru proiectele cu achiziții simple ale beneficiarilor privați, la nivelul CRFIR se verifică on-line dosarele de achiziții pentru proiectele cu achiziții complexe ale beneficiarilor privați, iar la nivelul central AFIR se verifică dosarele de achiziții pentru proiectele beneficiarilor privați cuprinse în eșantionul de verificare pe teren.

Trebuie să reamintim că în conformitate cu prevederile Manualului de procedură, contractele mai mari de 15.000 euro fără TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selecție de oferte cu condiția publicării pe site-ul www.afir.info a unei invitații de participare, a dosarului cererii de oferte și a primirii on-line de către beneficiarul privat a minim unei oferte conforme din punct de vedere tehnic şi financiar al ofertanţilor, pentru beneficiarii PNDR 2007-2013 care vor termina implementarea proiectului de investiţii prin procedura de tranziţie, sau a două oferte conforme din punct de vedere tehnic şi financiar al ofertanţilor, pentru beneficiarii PNDR 2014-2020. Ofertele conforme trebuie să se încadreze în valoarea licitată corespunzătoare din bugetul indicativ – Anexa III la contractul de finanțare. Invitația de participare trebuie înregistrată în Registrul de intrări - ieșiri al beneficiarului privat. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este de minim 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina oficială a AFIR.

Pentru contractele mai mici sau egale cu 15.000 euro fără TVA, beneficiarul privat poate opta pentru aplicarea proceduri cu o singură ofertă sau a celei menţionate mai sus dacă dorește aceasta. În acest caz beneficiarul privat depune spre verificare și avizare numai contractul, Anexa IV – declarația pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese și certificatul constatator emis de ONRC pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre acționariatul ofertantului și beneficiar.
    
Menționăm că este interzisă divizarea achizițiilor de acelaşi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrări a căror valoare depășește 15.000 de euro fără TVA, în contracte mai mici cu scopul evitării procedurii de selecție de oferte.

AFIR – Direcția Relaţii Publice

 

Autor Redactia 03 Aprilie 2016, 16:41 Economie
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii