IPP: Proiectul legii privind concesiunile riscă să descurajeze operatorii privați onești

De Redactia 14 Octombrie 2015, 09:01 Economie

Proiectul legii privind concesiunile de servicii și lucrări, supus recent consultării publice, riscă să descurajeze operatorii privați competitivi de a participa la procedurile de concesiune de lucrări/servicii, stabilind mecanisme greoaie, aparent transparente, fără un orizont previzibil de încheiere a contractelor, cu riscuri iminente de excludere în diferite etape ale procedurii, proceduri care ar trebui să fie îndeplinite de funcționari competenți în proceduri financiar-manageriale având disponibilitate de asumare a deciziilor dar și spirit de inovație. Spre deosebire de prevederile Directivei care vorbesc despre calcularea tuturor investițiilor în evaluarea duratei unui contract de concesiune, în proiectul de lege aflat în dezbatere se ia în calcul exclusiv investiția inițială și costurile de operare. Este posibil ca textul proiectului guvernamental să fi preluat o traducere defectuoasă, în opinia Institutului pentru Politici Publice (IPP) propunerea lansată în dezbatere abundând în erori de traducere/preluare de termeni necunoscuți în legislația și practica românească - ceea ce va ridica greutăți la implementare.

Legislație pentru proceduri, nu pentru eficiență și identificare de operatori economici competitivi

În loc să manifeste preocupare pentru stimularea participării unor operatori privați competitivi pe o piață a serviciilor publice (ba dimpotrivă, proiectul mimează concurența obligând, artificial, funcționarii să asigure ei un număr mimin de ofertanți), actul normativ privind concesiunile de servicii și lucrări se cramponează în proceduri, hârtii, chichițe și detalii legate de etapele procedurile de atribuire, insistă asupra obligativității asigurăririi unei minime transparențe la momentul lansării intenției/atribuirii, de parcă în materia concesiunii de servicii/lucrări totul se termină la momentul atribuirii. IPP pune la îndoială, în temeiul experienței de monitorizare a managementului serviciilor la nivelul întregii țări și implicit a contractelor de concesiune, că proiectul va asigura transparența și mai ales responsabilitatea publică necesare în gestionarea contractelor de concesiune sesizând că, de exemplu, studiul de fundamentare a deciziei privind concesionarea nu este public. Dovadă că inițiatorii nu au evaluat corect condițiile de aplicare a legii o constituie practica curentă care arată că autoritățile publice locale, confruntate cu solicitări de informații publice despre îndeplinirea contractelor de concesiune, nu comunică aceste date pentru că pur și simplu nu le au, nu urmăresc efectiv parametrii de performanță din implementarea concesiunilor odată preluată gestiunea de către un operator economic.

Fără a fi corelat cu celalalt act normativ supus recent consultării publice - cel al achizițiilor publice clasice, prin care s-a încercat simplificarea "poverii administrative" la care este supus un operator - participant într-o procedură de achiziții, în acest proiect de lege al concesiunii, unui operator privat i se cer aceleași nenumărate acte doveditoare a capacității sale tehnico-profesionale, ignorându-se posibilitatea ca respectivul să fi fost certificat anterior în domeniu. Inițiatorii proiectului se cramponează de proceduri, nu urmăresc simplificarea și eficientizarea mecanismelor de participare a operatorilor privați în managementul utilităților publice, pe scurt: nu preiau spiritul de flexibilitate și simplitate a procedurilor - sugerat de către Directiva în domeniu.

Prevederile legate de excluderea de la proceduri sunt atât de stufoase încât intuim o descurajare a operatorilor privați competitivi de a mai participa pe această piață a concesiunilor publice, o piață care, numai la nivelul serviciilor publice municipale, însumează anual peste 12 miliarde de euro.

Remarcăm, pe de altă parte, interesul inițiatorilor de a determina (prin mecanisme tip "liste negre") excluderea operatorilor necompetitivi de la accesul la o concesiune, dar atragem atenția că aceste soluții sunt susceptibile de a fi criticate de către Comisia Europeană pe motiv de încălcarea a drepturilor ofertanților, în special a celor din piața externă. Apreciem că regulile privind cooptarea sub-contractanților sunt mult mai lejere, la fel și cele de modificare a contractului de concesiune - sub condiția ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele inițiale, modificarea să nu implice o creștere cu mai mult de 50% din valoarea inițială iar intenția să fie adusă la cunoștința ANAP.

Nevoia stimulării unui comportament centrat pe responsabilitate individuală și disponibilitate de a aprecia inovația la nivelul funcționarilor

Marea provocare - care constituie și o vulnerabilitate pentru operatorii privați care ar fi potențial interesați să intre în această piață - o reprezintă, în opinia Institutului pentru Politici Publice (IPP), nivelul de pregătire economico-managerială așteptat de la funcționarii însărcinați cu aplicarea legii și disponibilitatea acestora de asumare a răspunderii pentru deciziile luate, pe toată durata îndeplinirii contractelor de concesiune. Suntem de părere că nu programele de pregătire clasice vor crește nivelul de competență în rândul funcționarilor responsabili cu aplicarea acestei legi în viitor, ci alte mecanisme de stimulare (concomitent cu întărirea mecanismelor de prevenire a conflictelor de interese) pentru cei care sunt dispuși să își asume decizii, fără să tergiverseze lucrurile. În selectarea câștigătorului unei concesiuni, noile criterii de departajare a ofertelor se vor axa pe elemente care solicită un nivel ridicat de asumare a răspunderii (impact de mediu/impact social/grad de inovare) concomitent cu o bună pregătire economico-financiară și sectorială.

În condițiile unor practici de control neuniforme, funcționarii se pot simți vulnerabili (cu tot cu studiul de fundamentare pe care sunt obligați să îl realizeze, cu experți externi, înaintea demarării procedurilor de concesionare) în asumarea deciziei cu privire la mecanismul de plată al operatorului economic - prin taxă de utilizare sau prin plăți de disponibilitate ori cu privire la lotizarea sau nu a unui contract. În România, practica lotizării, astăzi recomandată de CE, a fost, în ultimii 7 ani, subiect al unor investigații complexe, funcționarii solicitând constant îndrumări/puncte de vedere de la autoritățile centrale, ceea ce ne determină să sugerăm o temeinică pregătire a corpului funcționarilor publici însărcinați cu aplicarea acestui act normativ.

În materia concesionării serviciilor sociale, proiectul pare să permită o abordare mai lejeră (prin simpla anunțare a intenției) dar, în final, acest lucru presupune un grad de responsabilitate sporit la nivelul decidenților, inexistent astăzi, astfel că ne exprimăm rezerva cu privire la funcționalitatea în practică a acestei abordări fără un impuls (gen diseminare de bune practici) din partea autorităților centrale.

Institutul pentru Politici Publice (IPP) va participa la toate etapele de consultare publică și va organiza, la rândul său, o amplă dezbatere pe acest subiect în perioada imediat următoare, propunându-și să susțină prevederi menite să încurajeze participarea în piața concesiunii de servicii a unor operatori competitivi, pe bază de reguli simple și clare, ci nu a unora a căror unică calitate rezidă în capacitatea de a pregăti hârtii și de a răspunde, cu sprijin din interiorul instituției, la proceduri stufoase. Atragem atenția în final asupra pericolului realizării de studii de fezabilitate/studii de documentare a deciziei de concesionare pe baza criteriului prețul mai scăzut, așa cum se practică în prezent, cu firme neprofesioniste care vor influența în mod decisiv alegerea unui concesionar (in)competent într-un domeniu al serviciilor publice cu impact direct asupra calității vieții cetățenilor.

 

Autor Redactia 14 Octombrie 2015, 09:01 Economie
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii