CNIPMMR: Măsurile pentru susținerea mediului de afaceri în 2018

De Redactia 06 Februarie 2018, 20:48 Economie

afaceriConsiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) susţine necesitatea implementării măsurilor de spijinire a mediului de afaceri, şi al IMM-urilor în special,  în anul 2018, raportat la necesităţile reale ale antreprenorilor.

OBIECTIVELE mediului de afaceri sunt:
1. Plasarea României în primele 20 de tari la nivel global (indicator măsurabil in rapoartele Doing Business, locul 45 în anul 2018, făţă de locul 36 în anul 2017 şi în Global Entrepreneurship Index rankings 2017, locul 46, faţă de locul 42 în 2016),
2. Protejarea investitorilor români prin susținerea eforturilor acestora de investitii și promovarea intereselor de export ale acestora;
3. Transferul de autoritate din partea statului spre entități de tip parteneriat public-privat;
4. Debirocratizarea masivă a sistemului (niciun document pe care statul îl detine nu poate fi solicitat unui contribuabil);
5. Un sistem fiscal atractiv;
6. Programe de finanţare adecvate antreprenoriatului implementate în parteneriat public-privat;
7. Reducerea şomajului in rândul populaţiei tinere, cu vârsta până în 25 de ani, de la 24% în prezent, la sub 3%.

Priorităţile noului guvern trebuie să fie axate pe implementarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România – Orizont 2020, aprobată prin HG nr. 859/2014, având stabilite 5 direcţii de acţiune şi 31 de măsuri:

I.  SPRIJINIREA  ŞI  PROMOVAREA  ANTREPRENORIATULUI, prin:
- Sprijinirea start-up-urilor, cu accent pe sectoarele cu potenţial creativ şi în mediul rural;
- Sprijinirea dezvoltării educaţiei antreprenoriale la toate nivelurile de învăţământ şi stimularea antreprenoriatului social;
- Programe de sprijin antreprenorial (tutorat/mentorat, asistenţă/consiliere, role models etc.), inclusiv pentru grupurile sociale vulnerabile/defavorizate (de exemplu, femei antreprenor, tineri, imigranţi legali, şomeri, persoane ieşite din sistemul de protecţie socială, persoane cu dizabilităţi etc.);
- Facilitarea înfiinţării de structuri moderne de sprijinire a afacerilor şi perfecţionarea celor existente (de exemplu, incubatoare/acceleratoare şi centre/hubs de afaceri, parcuri tehnologice/software şi industriale, clustere/poli de excelenţă, centre de design, centre de producţie locală, servicii de consultanţă în afaceri etc.);
- Platforma online de orientare şi consiliere;
- Promovarea comportamentului etic în afaceri şi sprijinirea întreprinzătorilor oneşti care doresc să înceapă o afacere;
- Organizarea de evenimente şi campanii media;
- Platforme pentru start-upuri şi IMM-uri;
- Extinderea implementării Programului "firmă de exerciţiu" şi "întreprindere simulată";

II. ACCESUL IMM-URILOR LA FINANŢARE ADECVATĂ, prin:
- Sprijinirea creării, operaţionalizării şi dezvoltării de mecanisme şi instrumente pentru finanţarea IMM-urilor (inclusiv intermediari financiari şi vehicule investiţionale), care să implice şi investitori privaţi;
- Sprijinirea creării şi dezvoltării de reţele de investitori privaţi;
- Derularea de proiecte cu finanţare UE, în parteneriat public-privat;
- Vehicul tip Venture capital, pentru finanţarea companiilor la început de drum;
- Programe care să implice şi finanţatorii privaţi;
- Sporirea accesibilităţii fondurilor de microcreditare a IMM-urilor, aparţinând unor categorii sociale dezavantajate (femei, tineri, persoane cu dizabilităţi etc.)

III. IMM-URI INOVATOARE:
- Încurajarea transferului tehnologic;
- Dezvoltarea competentelor profesionale şi manageriale ale managerilor companiilor private;
- Dezvoltarea serviciilor de consultantă de afaceri pentru IMM-uri;
- Dezvoltarea unui sistem de sprijin pentru inovare la nivel naţional;
- Încurajarea cooperării tehnico-economice a IMM-urilor cu marile întreprinderi, mai ales în domeniul inovării tehnologice şi comerciale;
- Sprijinirea valorificării avantajelor competitive ale IMM-urilor cu potenţial de dezvoltare extensivă şi promovarea avantajelor obţinerii dreptului de proprietate intelectuală/ industrială/comercială;
- Susţinerea implementării/certificării sistemelor de management, precum şi a certificării voluntare a produselor şi/sau obţinerii etichetei ecologice pentru produse şi servicii;
- Sprijinirea conectării IMM-urilor la reţelele de CDI;

IV.  ACCESUL LA PIEŢE ŞI INTERNAŢIONALIZAREA  IMM-URILOR, prin:
- Susţinerea dezvoltării comerţului electronic şi a altor forme de afaceri online;
- Stimularea formării şi dezvoltării de reţele de afaceri - incubatoare de afaceri, acceleratoare de afaceri;
- Întărirea capabilităţilor IMM-urilor pentru participarea la activităţile comerciale naţionale şi internaţionale;
- Stimularea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în activitatea IMM-urilor;

V. REACTIVITATEA  ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LA NEVOILE IMM-URILOR, prin:
-  Stimularea formelor asociative pentru creşterea puterii de negociere a IMM-urilor;
-  Informare cu privire la legislaţia în domeniul IMM;
-  Îmbunătăţirea calităţii şi operativităţii serviciilor publice destinate înfiinţării şi derulării afacerilor - One Stop Shop;
-  Identificarea şi reducerea/simplificarea sarcinilor/ barierelor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri.

În prezent, implementarea Strategiei pentru dezvoltarea IMM-urilor Orizont 2020, se prezintă astfel:
din 31 de măsuri au fost implementate 11, astfel:
-    în 2014: 6 măsuri;
-    în 2015 şi 2016 nicio măsură;
-    în 2017: 5 măsuri;

Ţintele strategice, revizuite, care trebuie realizate până în 2020 sunt:
-  1.000.000 de societăţi înregistrate la ONRC (creştere cu 14.88% faţă de 31.12.2017)
-  500.000 de PFA/Întreprinderi individuale înregistrate la ONRC (creştere cu 28,82% faţă de 31.12.2017)
-  50 de IMM-uri la 1.000 de locuitori (creştere cu 16,27%  faţă de 31.12.2017)
-   3.233.000 de angajaţi în IMM-uri (faţă de 2.634.263 în anul 2016 )

CERINŢELE CNIPMMR PENTRU NOUL GUVERN ÎN ANUL 2018

CNIPMMR solicită noului guvern PREDICTIBILITATE, STABILITATE ŞI TRANSPARENŢĂ, pentru atingerea obiectivelor mediului de afaceri prin:

1. Nemodificarea Codului Fiscal –până la finalul mandatului în 2020;

2. Stimularea investițiilor în incubatoare de afaceri, parcuri științifice/tehnologice și a parcurilor industriale prin Programul Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului;

3. Debirocratizarea – niciunui întreprizător să nu  îi fie solicitat un act sau o informaţie pe care o altă  instituţie publică îl/o deţine;

4. Implementarea programului ROMÂNIA DIGITALĂ:
- toate taxele şi impozitele către stat să fie plătite prin intermediul internetului;
- acordarea posibilităţii înfiinţării unei societăţi beneficiind de  1 e-semnatură gratuită, 1 e-sediu, 1 prim cont bancar online gratuit (dacă se alege deschiderea contului la banca pentru IMM-uri a statului);
- implementarea conceptului de e-rezidenţă, după modelul estonian, acordându-se unei persoane posibilitatae de a căpăta o identitate virtuală, având dreptul de a deschide o firmă şi un cont bancar, pentru desfăşurea afacerilor sale;

5.  Înființarea băncii pentru IMM-uri
-  scopul băncii este susţinerea  creditării  IMM-urilor şi a programelor speciale de creditare a micilor întreprinzători.

6. Crearea fondurilor de investiții/capital de risc
- fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprinderi de către tineri;
- fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea antreprenoriatului;
- fonduri cu capital de risc pentru finanţarea imm-urilor/start-up-urilor inovative şi a proiectelor din industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial din fondurile europene şi cele de la bugetul statului.

7.  Dezvoltarea parteneriatului public-privat
-  prin înfiinţarea de instituţii pentru prestarea serviciilor publice în domenii în care statutul nu are expertiza necesară: Institutul de Export, Agenţia de Ocupare pentru Tineri, Organizaţia Română de Turism, Organizaţia Română  de Antreprenoriat, implementarea schemei “Graranţii pentru tineri”.

8. Generalizarea aplicării Testului IMM
- pentru evaluarea impactului actelor normative asupra IMM-urilor

EFECTELE APLICĂRII CERINŢELOR CNIPMMR

Punerea în aplicare a cerinţelor CNIPMMR va avea următoarele efecte:
1. Recuperarea decalajelor faţă de ţările din UE, media UE fiind de 60 de IMM-uri la 1000 locuitori;
2. Rezolvarea deficienţelor apărute în mediul de afaceri, prin schimbările repetate ale Codului Fiscal şi restabilirea climatului favorabil pentru uşurinţa desfăşurării afacerilor (în Doing Business 2018, România se află pe locul 45 întregistrând o scădere făţă de anul 2017, când ocupa locul 36, la fel şi în Global Entrepreneurship Index rankings 2017, locul 46, faţă de locul 42 în 2016);
3. Asigurarea sustenabilităţii măsurilor pentru obţinerea unor efecte concrete cu impact asupra creşterii economice viitoare şi dezvoltarea potenţialului României;
4. Dezvoltarea serviciilor e-guvernare, pentru reducerea  sarcinilor administrative şi a costurilor inutile ale IMM-urilor.

comunicat de presă

 

Autor Redactia 06 Februarie 2018, 20:48 Economie
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii