ASF reduce tarifele si comisioanele percepute participantilor de pe piata de capital

De Redactia 22 August 2014, 09:59 Economie
În ședința din data de 20 august 2014, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis permanentizarea/preluarea reducerilor operate pentru tarifele și comisioanele percepute participanților de pe piața de capital (dispuse prin Regulamentele nr. 5/2014 şi nr. 10/2014), precum și operarea unor noi scăderi:
 
- cota din valoarea tranzacțiilor cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni, se reduce cu 50% până la 0,02%;
- cota din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat (0,0004%) nu se mai aplică;
- tariful pentru înregistrarea la ASF a instrumentelor financiare (cu excepția titlurilor de stat) se reduce cu 50% până la 500 de lei;
- tariful pentru înregistrarea la ASF a instrumentelor financiare în cazul titlurilor de stat nu se mai aplică;
- cota percepută pentru monitorizarea tranzacțiilor efectuate în afara piețelor reglementate/ sistemelor alternative de tranzacționare (OTC) se reduce de la 0,15% la 0,06% din valoarea tranzacțiilor raportate;
- cota percepută pentru tranzacțiile derulate în afara piețelor reglementate și/sau sistemelor alternative de tranzacționare de tipul tranzacțiilor turnaround se reduce cu 50%, de la 0,04% până la 0,02%.

 
Tarifele reduse se vor aplica începând cu data de 16 septembrie 2014.
 
Noile modificări fac parte din planul de acțiune aferent programului S.T.E.A.M. (obiectivul - creșterea lichidității pieței și atragerea de investitori pe piața de capital prin reducerea nivelului cotelor/tarifelor percepute de ASF).
 
În aceeași ședință, Consiliul ASF a adoptat anumite modificări ale legislației secundare (un alt obiectiv asumat prin proiectul S.T.E.A.M., ca parte a planului de acțiune pentru obținerea statutului de piață emergentă) în scopul eliminării unor obstacole identificate de către Coaliția pentru Dezvoltarea României/BVB în documentul ‘‘Opt bariere sistemice în calea dezvoltării pieței de capital moderne din România’’.

Menționăm cele mai importante modificări:
Modificarea unor prevederi privind ofertele publice de vânzare:
- introducerea posibilității ca prospectul să poată fi întocmit și într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, cu acordul ASF;
- introducerea unor facilități (spre exemplu eliminarea prevederilor privind durata minimă de derulare a ofertei) sau a unor prevederi exprese care să clarifice anumite drepturi ale ofertantului/ emitentului (spre exemplu faptul că acestuia îi revine decizia privind alocarea);
- simplificarea documentației/procedurilor legate de aceste oferte (spre exemplu eliminarea unor documente care se depuneau la ASF, eliminarea prevederilor privind confirmarea, într-un anumit termen, a primirii rezultatelor ofertei de către ASF).

- Optimizarea procedurilor privind exercitarea drepturilor legale prin implicarea depozitarului instrumentelor financiare și prin modificarea procedurilor privind efectuarea plăților și transferul drepturilor de proprietate asupra acțiunilor plătite în cazul conturilor globale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare.
 
- Îmbunătățirea procedurilor referitoare la admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată(spre exemplu precizarea existenței unui acord de principiu al operatorului de piață și ulterior a unui acord final privind admiterea la tranzacționare, micșorarea termenelor în care valorile mobiliare se înregistrează la ASF sau în care se depune cererea de admitere la operatorul de piață).
 
- Introducerea obligației emitentului de a stabili și include în hotărârile AGA a anumitor date cheie(spre exemplu data plății), precum și de a transmite depozitarului central anumite informații prevăzute în raportul emitenților.
 
- Îmbunătățirea procedurilor privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul AGA(spre exemplu introducerea unor prevederi referitoare la constatarea calității de reprezentant legal în baza listei primite de la depozitarul central, introducerea unor prevederi referitoare la modalitatea de înlocuire a votului prin corespondență).
 
- Simplificarea obligațiilor privind traducerea documentației pentru deschiderea unui cont.
 
- Simplificarea conținutului documentului de prezentare prevăzut de Regulamentul nr. 32/2006 care trebuie întocmit de intermediar și prezentat clientului.
 
O altă acțiune aprobată de Consiliul ASF, în data de 20 august 2013, care face parte din programul S.T.E.A.M. (obiectivul - îmbunătățirea sistemului contabil al entităților autorizate, reglementate și supravegheate de către ASF pe piața de capital), se referă la elaborarea unui proiect de regulament pentru aprobarea reglementărilor conforme IFRS aplicabile entităților din piața de capital. Proiectul va fi supus consultării publice până la data de 9 septembrie 2014.
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară va continua să îmbunătățească legislația secundară în scopul dezvoltării sustenabile a pieței, prin reglementări favorabile investitorilor.
 
Scopul explicit al programului S.T.E.A.M. (în care se încadrează și cele 3 pachete de decizii ale ASF) este de obținere a statului de piață emergentă pentru piața de capital din România în cel mult doi ani, iar scopul implicit este ca participanții din piață să constate și să beneficieze de caracteristicile pieței emergente pe măsură ce planul de acțiune al ASF este implementat, nu numai la momentul atingerii obiectivului.

 

Autor Redactia 22 August 2014, 09:59 Economie
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate