Restituirea taxelor plătite pentru înmatricularea autovehiculelor

De Alexandrina Iordache 11 Aprilie 2013, 08:46 Economia Brailei
DGFP judeţ Brăila informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.175/ 29.03.2013, a fost publicat Ordinul ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr.490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art.7, 9 şi 12 din O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.

În acest articol prezentăm principalele prevederi privind procedura de restituire a taxei plătite pentru un autovehicul care, din diferite motive, nu s-a mai înmatriculat. În cazul în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, se restituie la cererea contribuabilului.

Procedura se utilizează în situaţia în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu, nu a fost înmatriculat.

În această situaţie se regăsesc şi contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante potrivit Legii 9/2012 şi nu au efectuat înmatricularea autovehiculului până la 15.03.2013, data intrării în vigoare a O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Restituirea taxei neutilizate se efectuează în baza unei cereri de restituire depusă la organul fiscal competent de către contribuabilul îndreptăţit să solicite această taxă. Cererea trebuie să fie însoţită de documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

Documentul de plată, în original, trebuie să aibă în scrisă menţiunea “taxă neutilizată“ şi să fie semnat şi ştampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule.

După primirea cererii de restituire, organul fiscal verifică plata şi eventualele restituri aprobate şi procedează la restituirea sumei conform art.117 din O.G. nr.92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care, contribuabilul care solicită restituirea figurează cu obligaţii fiscale restante, din suma stabilită a fi restituită se compensează obligaţiile fiscale până la concurenţa celei mai mici sume.

Dacă suma de restituit este mai mare decât obligaţiile fiscale restante, diferenţa se restituie contribuabilului. În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea se face numai prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar în cazul contribuabililor persoane fizice restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat de aceştia, fie în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

Restituirea în numerar se face pe baza unei programări comunicată contribuabilului prin
înştiinţarea de restituire întocmită de unitatea Trezoreriei Statului şi comunicată de organul fiscal competent.


 

Autor Alexandrina Iordache 11 Aprilie 2013, 08:46 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate