Plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor

De Redactia 10 Mai 2013, 09:16 Economia Brailei
Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila reaminteşte contribuabililor că, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 1.februarie.2013.

Aceste obligatii le au persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la 31.decembrie.2012, îndeplineau următoarele condiţii: au realizat venituri, altele decât cele din activităţi din domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului, au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro; capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent.

De reţinut!
O persoană juridică română care s-a înfiinţat cu 1.februarie.2013 este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia privind deţinerea capitalului social de către persoane, altele decât statul şi autorităţile locale este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.

Obligaţii declarative şi de plată pentru microîntreprinderi Microîntreprinderile au obligaţia de a depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” selectând creanţa cu nr.6 „Impozit pe veniturile microîntreprinderilor” din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, prin aplicarea cotei de 3% la veniturile realizate prevăzute la art.112 indice 7 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Alte precizări
Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului, aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul respectiv, începând cu trimestrul în care încetează perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii.

Atenţie!
Trimestrul I va cuprinde veniturile realizate în lunile februarie şi martie deoarece pentru luna ianuarie, contribuabilii au datorat impozit pe profit care trebuia declarat în formularul 101 „Declaraţia privind impozitul pe profit” şi achitat până la 25.03.2013.

Baza legală:
- O.G.nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr.54/2013;
- H.G.nr.84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,aprobate prin H.G. nr.44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.136/2013.

 

Autor Redactia 10 Mai 2013, 09:16 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate