DGFP Braila - anunt referitor la depunerea situatiilor financiare anuale

De Redactia 20 Februarie 2011, 18:39 Economia Brailei
Entitatile prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, au obligatia sa depuna situatii financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2010 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit revederilor legale în vigoare.
Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua din cele 3 criterii de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, si anume:
- total active: 3.650.000 euro
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro
- numar mediu salariati: 50
întocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
1. bilant (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. situatia modificarilor capitalului propriu;
4. situatia fluxurilor de numerar;
5. note explicative la situatiile financiare anuale.
Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene întocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
1. bilant prescurtat (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.
În cazul entitatilor nou-înfiintate, acestea pot întocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale simplificate sau situatii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare încheiate la sfârsitul exercitiului financiar curent,
întocmind situatii financiare anuale în functie de criteriile de marime înregistrate.
Pentru întocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2010, încadrarea în criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, se efectueaza la sfârsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe  baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare încheiate pentru sfârsitul exercitiului
financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României, valabil la data încheierii exercitiului financiar.
Entitatile vor completa datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de înmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la încadrarea corecta în forma de proprietate, codul unic de înregistrare si codul activitatii CAEN, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale.
Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Bilant" cu datele prevazute mai sus, sau completarea formularelor cuprinse în situatiile financiare anuale cu
imposibilitatea identificarii entitatii sau a situatiei economico-financiare si, în consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata. Situatiile financiare anuale depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor fi însotite de formularul ?Date informative? (cod 30) si formularul ?Situatia activelor imobilizate? (cod 40).
Situatiile financiare anuale se întocmesc în lei si vor fi semnate de:
-directorul economic, contabilul sef sau alta persoana împuternicita, potrivit legii;
-persoane fizice sau juridice autorizate, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania.
Entitatile vor depune, potrivit legii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta cu situatiile financiare ale anului 2010 însotita de formularele listate, semnate si stampilate, potrivit legii, o copie a balantei de verificare, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile si o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din lege prin care îsi asuma raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate
cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei
financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica îsi desfasoara activitatea în conditii de continuitate”.
Situatiile financiare anuale se pot depune la registratura organelor fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice unde sunt arondati contribuabilii sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata. Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data înfiintarii pâna la sfârsitul exercitiului financiar nu întocmesc situatii financiare anuale, urmând sa depuna o declaratie în acest sens, pe proprie raspundere, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
- denumirea completa (conform certificatului de înmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de înregistrare la Registrul comertului;
- codul fiscal/codul unic de înregistrare;
- capitalul social.
O declaratie similara vor depune si entitatile care se afla în curs de lichidare, potrivit legii. Termene de depunere: Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, vor depune situatiile financiare anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar; Celelalte persoane prevazute la art. 1 din legea contabilitatii, în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar.
Entitatile care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.
Pentru a intra în posesia programului de preluare a situatiilor financiare anuale pentru anul 2010, persoanele juridice se vor prezenta cu 2 dischete la:
- Administratia Finantelor Publice a Municipiului Braila, str. Delfinului nr.1, etaj 1, camera 109;
- organele fiscale teritoriale unde sunt luati în evidenta ca platitori de impozite si taxe, respectiv, A.F.P.O. Însuratei, A.F.P.O. Ianca, A.F.P.O. Faurei, A.F.P.C. Movila Miresii, A.F.P.C. Viziru si A.F.P.C. Dudesti.
Programul poate fi descarcat site-ul A.N.A.F. , la adresa www.anaf.ro, Programe utile, Situatii financiare.

 

Autor Redactia 20 Februarie 2011, 18:39 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate