APIA: Depuneri cereri sprijin sector vegetal si/sau zootehnic

De Redactia 28 Mai 2015, 09:31 Economia Brailei

vaciAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila reaminteşte fermierilor care intenţionează să solicite sprijinul în sectorul vegetal şi/sau zootehnic că termenul limită pentru depunerea cererilor unice de plată este 15 iunie 2015, fără penalizări.

Fermierii care deţin numai animale, depun cererea de plată la sediul Centrului Judeţean Brăila, din mun Brăila, Calea Călăraşilor nr 50( Palatul agriculturii et 2), iar cei care deţin şi teren, depun cererea de plată la Centrele locale Brăila, Viziru, Făurei, Movila Miresii sau Cireşu.

Ajutoarele naţionale tranziorii în sectorul zootehnic (ANTZ) se acordă fermierilor crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:
             a) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;
             b) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne;
             c) schemă cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

Condiţiile de eligibilitate pentru fiecare schemă de plată sunt prevăzute la cap IX din OMADR 619/2015.

Fermierii care solicită sprijin pentru specia bovine, prezintă la depunerea cererii următoarele documente specifice:       
- pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 18 aprilie 2014 - 31 martie 2015,  şi/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii 2013 şi 2014, copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită ANTZ/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv,
- în cazul fermierilor nou înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014 - 2015 sau care nu au depus cereri în anii 2013 şi 2014, copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014 - 2015, precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct,
- adeverinţa emisă de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că toate bovinele, ovinele şi caprinele din exploataţie, identificate şi înregistrate, detaliate pe crotalii, sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.
- adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului eliberată de către o organizaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezentativitate naţională sau de către o asociaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, afiliată la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională. Adeverinţa se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al federaţiei/asociaţiei respective.

Fermierii care solicită sprijin pentru ANTZ bovine trebuie să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

Fermierii care solicită sprijin pentru specia ovine/caprine, prezintă la depunerea cererii următoarele documente specifice:       
- adeverinţa emisă de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că toate bovinele, ovinele şi caprinele din exploataţie, identificate şi înregistrate, detaliate pe crotalii, sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.
- adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de ovine/caprine al solicitantului, eliberată de către asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, afiliate la o federaţie a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel naţional. Adeverinţa se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al federaţiei/asociaţiei respective.

Fermierii care solicită sprijin pentru ANTZ ovine/caprine trebuie să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004.

Director Executiv
Daniela Mihaela MILITARU

 

Autor Redactia 28 Mai 2015, 09:31 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii