APIA: 27 februarie 2015 termen de depunere a cererii pentru ajutor de stat pentru motorina utilizata în agricultura - trim.IV.2014

De Redactia 03 Februarie 2015, 17:12 Economia Brailei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Brăila informează potenţialii beneficiari că termenul limită de depunere a cererii pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură – trimestrul IV  2014 este  27 februarie 2015.

Potrivit OMADR nr  83/2015, beneficiarii schemei de ajutor sunt:
- producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008  şi/sau persoane juridice, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
- producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, şi/sau persoane juridice, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
- organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare;
- organismele/organizaţiile de cercetare din domeniul agricol, respectiv universităţi, institute naţionale, staţiuni de cercetare-dezvoltare, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată care se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti, însoţite de:
- copie de pe documentele de identitate şi de pe documentele de înregistrare, prevăzute de art 7 din OMADR 83/2015
- situaţia centralizatoare privind cantităţile de motorină utilizate la lucrările mecanizate din agricultură aferente trimestrului IV al anului 2014,
- copie de pe facturile/bonurile fiscale de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe numele solicitanţilor;
- dovadă cont trezorerie.

Pe lângă documentele menţionate mai sus, beneficiarii mai depun:

Pentru sectorul vegetal
- adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate;
- situaţia suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată, aferente trimestrului IV al anului 2014,   
- documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

Pentru sectorul zootehnic
- copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitar-veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase;
- situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu, pentru trimestrul IV al anului 2014, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz.

Pentru sectorul îmbunătăţiri funciare
- situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii,
- copie de pe facturile de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;
- situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
- dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate;
- copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei;

Documentele menţionate se prezintă în original şi copie.

Ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă în limita cantităţilor maxime de motorină, defalcate pe structura de culturi şi/sau pe efectivele de animale/ păsări/ albine/ viermi de mătase şi/sau pe lucrările de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa la HG nr. 1.108/2014.
 
Cantitatea totală de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare este de 90.500,00 mii litri.

În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile prevăzute în anexă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional.

APIA - Centrul judetean Braila

 

Autor Redactia 03 Februarie 2015, 17:12 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii