APIA: Campanie de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2015

De Redactia 10 Aprilie 2015, 10:31 Economia Brailei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a început Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2015. Facem precizarea că în urma solicitărilor adresate Comisiei Europene de mai multe state membre, comisarul european Phil Hogan a propus posibilitatea prelungirii termenului final de depunere a cererilor unice de plată, până la data de 15 iunie 2015, fără penalizări.

Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare.

În cazul concesionării/închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de crescători de animale, beneficiarii plăților sunt membrii asociației care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de către fiecare membru al asociației o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare şi numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei.

Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință.

Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. În cazul serelor și solariilor, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,1 ha.

La depunerea cererii unice de plată fermierul trebuie să prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Facem precizarea că aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

De asemenea, solicitantul trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe toată suprafaţa fermei.

Schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor sunt următoarele:
1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
2. Plata redistributivă;
3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu;
4. Plata pentru tinerii fermieri;
5. Plata pentru micii fermieri;

6. Ajutoare naționale tranzitorii (ANT):
- ANT 1 - culturi în teren arabil;
- ANT 2 - in pentru fibră;
- ANT 3 - cânepă pentru fibră;
- ANT 4 - tutun;
- ANT 5 - hamei;
- ANT 6 - sfeclă de zahăr;
- ANTZ 7 - bovine-lapte;
- ANTZ 8 - bovine-carne;
- ANTZ 9 - ovine/caprine.

7. Sprijinul cuplat pentru:
7.1. Soia;
7.2. Lucernă;
7.3. Mazăre boabe pentru industrializare;
7.4. Fasole boabe pentru industrializare;
7.5. Cânepă pentru ulei şi fibră;
7.6. Orez;
7.7. Sămânţă de cartof;
7.8. Hamei;
7.9. Sfeclă de zahăr;
7.10. Tomate pentru industrializare cultivate în câmp;
7.11. Castraveți pentru industrializare cultivaţi în câmp;
7.12. Legume cultivate în sere;
7.13. Legume cultivate în solarii;
7.14. Prune destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice;
7.15. Mere destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice;
7.16. Cireșe și vișine destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice;
7.17. Caise şi zarzăre destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice;
7.18. Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară;
7.19. Ovine;
7.20. Caprine;
7.21. Taurine din rase de carne şi metişii acestora;
7.22. Vaci de lapte;
7.23. Bivolițe de lapte;
7.24. Viermi de matase.

8. Măsura 13 – ,,Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice”:
Submăsura 13.1: „Plăţi compensatorii în zona montană”;
Submăsura 13.2: „Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative”;
Submăsura 13.3: ,,Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice”.

9. Măsura 10 - ,,Agro-mediu şi climă”:
Pachetul 1 (P1) - Pajişti cu înaltă valoare naturală;
Pachetul 2 (P2) - Practici agricole tradiţionale;
Pachetul 3 (P3) - Pajişti importante pentru păsări;
Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi;
Pachetul 5 (P5) - Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
Pachetul 6 (P6) - Pajiști importante pentru fluturi;
Pachetul 7 (P7) - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu;
Pachetul 8 (P8) - Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon.

10. Măsura 11 – Agricultura ecologică:
- Submăsura 11.1: Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică;
- Submăsura 11.2: Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică.

11. În ce privește angajamentele Măsurii 214-PNDR 2007-2013, aflate în desfăşurare în campania 2015, fermierii pot accesa clauza de revizuire, în scopul adaptării acestor angajamente la noul cadru juridic, până la termenul limită de depunere a cererilor unice de plată.

In acest sens, fermierii semnează un document adiţional la angajamentul iniţial (Declaraţie privind adapatarea/neadaptarea angajamentelor) prin care:

- închid angajamentele în cazul neacceptării cerinţelor din noul cadru juridic;
- acceptă să continue angajamentele cu respectarea cerinţelor din cadrul juridic aferent noii perioade de programare 2014-2020 pe perioada rămasă până la finalizarea celor 5 ani din angajamentul anterior.

Măsura 214 - Plăţi de Agro-mediu*:
Pachetul 1 (P1) - Pajişti cu înaltă valoare naturală;
Pachetul 2 (P2) - Practici agricole tradiţionale;
Pachetul 3 (P3) - Pajişti importante pentru păsări;
Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi;
Pachetul 5 (P5) - Agricultura ecologică;
Pachetul 6 (P6) - Pajiști importante pentru fluturi(Maculinea sp.);
Pachetul 7 (P7) - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu(Branta Ruficollis).

Un element important şi în Campania 2015 este aplicaţia IPA Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistraţi la APIA în campanile precedente, şi care intenţionează să solicite sprijin pe suprafaţă în anul 2015, prin acces la internet, pot să completeze electronic cererea unică de plată.

Fermierii care nu au mai depus cereri de plată în anii trecuți, trebuie mai întâi să se înregistreze la APIA în Registrul Unic de Identificare și apoi pot depune cerere unică de plată prin intermediul aplicației IPA online.

Aplicația IPA Online pune la dispoziția fermierilor rezultatele controalelor pe teren din anii anteriori, avertizări privind calitatea digitizării parcelelor agricole și avertizări privind respectarea anumitor cerințe de ecocondiționalitate. Totodată, aplicația IPAOnline informează fermierul dacă parcelele digitizate sunt situate în zone eligibile pentru plăţile compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală.
 
Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Serviciul Relatii cu Publicul si Comunicare

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăți directe care nu au depășit cuantumul de 5000 euro și care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă în cadrul exploatației sale,  este fermier activ și poate beneficia de plăți directe.

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5000 euro se pot înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfășoară o activitate agricolă.

 Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5000 euro și care nu se înregistrează la Oficiul Național al Registrului Comerțului, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții:

a) cuantumul anual total al plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;
b) veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activități agricole reprezintă cel puțin o treime din veniturile totale obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

NORMELE DE ECOCONDIȚIONALITATE
Domeniul: Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor
Apă
SMR 1   - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;
GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă;
GAEC 2 - Respectarea procedurii de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigaţii în agricultură;
GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării.

Sol şi stoc de carbon
GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului;
GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii;
GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile.

Biodiversitate
SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice;
SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică;

Peisaj, nivelul minim de întreţinere
GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului agricol.

Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor
Siguranţa alimentară
SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare;
SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor.

Identificarea şi înregistrarea animalelor**
SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea suinelor;
SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea bovinelor;    
SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină.

Bolile animalelor
SMR 9 – Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST).

Produse de protecţie a plantelor
SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor.

Domeniul: Bunăstarea animalelor
Bunăstarea animalelor
SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor;
SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor;
SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă.

 

Autor Redactia 10 Aprilie 2015, 10:31 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii