APIA Braila - termenul limita pentru motorina

De Redactia 24 Octombrie 2011, 17:30 Economia Brailei
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Brăila reaminteşte că termenul limită de depunere a cererilor pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură, Trimestrul III / 2011   este  31 octombrie 2011.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Valoarea accizei decontate este, pentru anul 2011, de 1,20 lei/litru de motorină.
Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi de documentele prevăzute de OMADR nr. 126/2010, respectiv:
     - situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii;
     - copii de pe facturile de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe numele solicitantului, aferente trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat pentru sectoarele declarate în cererea de acord prealabil;
    - anexa/anexele nr. 4, 5, 6 corectate/completate, numai dacă au intervenit modificări în structura acestora;
    - copii de pe facturile de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar aferent trimestrului respectiv;
    - situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat;
    - dovada că este membru în organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii sau în alte organizaţii de îmbunătăţiri funciare, după caz;
    - copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei;
    - declaraţie pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 7
    - dovadă cont trezorerie.

Cererea trimestrială de rambursare a ajutorului de stat nu poate depăşi 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finanţare prin rambursare.
Cantităţile de motorină ce beneficiează de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare se stabilesc prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.
Vânzarea motorinei pentru care s-a acordat ajutor de stat sau utilizarea acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.
Până la această dată, la nivelul Centrului judeţean Brăila al A.P.I.A. au fost depuse 200  de cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură.

 

Autor Redactia 24 Octombrie 2011, 17:30 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate