APIA Braila - cererile de plata pe HG nr 211/2017 pot fi depuse până la data de 2 mai 2017 inclusiv.

De Redactia 18 Aprilie 2017, 09:14 Economia Brailei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Brăila informează potenţialii beneficiari că cererile de plată privind ajutorul financiar prevăzut de HG nr 211/2017 pot fi depuse până la data de 2 mai 2017 inclusiv.

Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008, care se încadrează la activitatea "agricultură la scară mică", respectiv îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 şi maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, în exploataţie cu cod emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

b) au livrat/vândut direct minimum 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2016.

Pentru obţinerea ajutorului financiar, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;

b) produc şi livrează/vând direct lapte, la data depunerii cererii.

Producătorii de lapte care deţin un efectiv de vaci de lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiază de prevederile HG nr. 211/2017.

Cererile pentru solicitarea ajutorului financiar se depun la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul judeţean Brăila,din mun Brăila, Calea Călăraşilor nr 50, însoţite de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială sau o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/împuternicitului legal pentru persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/ întreprindere familială;

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;

c) copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte;

d) copie de pe prima şi ultima pagină a RIE, din care să reiasă numărul de vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii;

e) extras RNE care atestă numărul de vaci lapte, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;

f) copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, care să ateste livrarea/vânzarea directă a minimum 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2016;

g) unul din următoarele documente, după caz:
-copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017;
-copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzare directă, datată în anul 2017;
-copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puţin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017, pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
-copie de pe cel puţin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017 pentru PFA, II, IF şi PJ;

h) dovadă cont activ bancă/trezorerie.

Suma cuvenită fiecărui producător de lapte se calculează de către A.P.I.A. prin împărţirea sumei alocate la efectivul eligibil de vaci de lapte.
Plăţile pentru acest ajutor financiar se efectuează până la data de 30 iunie 2017.

Director Executiv-APIA Centrul Judetean Braila
Daniela Mihaela MILITARU

 

Autor Redactia 18 Aprilie 2017, 09:14 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii