APIA: Ajutor ovine/caprine din zone defavorizate, a doua sesiune de depunere cereri de plata aferente anului 2013

De A.Frangu 25 Noiembrie 2013, 21:27 Economia Brailei
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura -Centrul Judetean  Braila  informeaza potentialii beneficiari ca în perioada 25 noiembrie-13 decembrie 2013  inclusiv se desfasoara a doua sesiune de depunere a cererilor de plata aferente anului 2013 în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate”, finantata din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescatorii de ovine/caprine persoane fizice, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale, care detin exploatatii cu cod primit de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor localizate în zonele defavorizate din România.

Conform Anexei 4 la Programul National de Dezvoltare  Rurala 2007-2013,  zonele defavorizate din judetul Braila sunt Bertestii de Jos, Chiscani, Ciresu, Faurei, Frecatei Gropeni, Însuratei, Marasu, Maxineni, Racovita, Salcia Tudor, Scortaru Nou, Silistea, Stancuta, Surdila-Greci, Tichilesti, Ulmu, Vadeni, Visani si  Zavoaia.

Solicitantii trebuie sa depuna o cerere pe beneficiar pentru toate exploatatiile detinute (cu cod ANSVSA), la centrul judetean APIA pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia înregistrata sau exploatatia cu cel mai mare numar de animale.

Conditiile de eligibilitate si modalitatile de acordare a ajutorului specific:
Beneficiarii care solicita ajutor specific pentru femele din speciile ovine/caprine trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- sa solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 – 300 capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum 1 an la data de 31 august a anului de solicitare;
- efectivul de animale pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie identificat si înregistrat în Registrul national al exploatatiilor – RNE la data depunerii cererii;
- sa detina registrul individual al exploatatiei completat si actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare si de înregistrare a animalelor din speciile ovina si caprina si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 si a Directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE;
- femelele de ovine/caprine pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie mentinute, pe o perioada de retinere de 100 zile de la termenul limita de depunere a cererilor, respectiv la adresa exploatatiei si/sau locatiei, situata în zone defavorizate din România, mentionata în cererea de ajutor.
- beneficiarii trebuie sa respecte si standardele de ecoconditionalitate aplicabile terenurilor agricole apartinând fermei si activitatilor agricole desfasurate la nivelul fermei, dupa caz, reglementate de Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor  nr. 187/2155/42/2011 pentru aprobarea cerintelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si înregistrarea animalelor în cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificarile ulterioare.

Nerespectarea conditiilor de eligibilitate mai sus mentionate poate atrage, dupa caz, reducerea/ excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalitati/sanctiuni multianuale.

Documente care însotesc cererea:
a) copia de pe cartea identitate/buletinul identitate/pasaport/certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului/certificat de înregistrare fiscala, dupa caz, precum si copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte identitate/buletin identitate/pasaport;
b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare - RUI al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura;
c) copie de pe prima si ultima pagina a registrului individual al exploatatiei completat si actualizat pâna la data depunerii cererii de ajutor;
d) document cu datele bancare;
e) adeverinta emisa, prin proceduri SNIIA, de catre medicul veterinar cu competente în acest sens, care atesta ca ovinele/caprinele pentru care se solicita ajutor au fost identificate în exploatatia proprie/alta exploatatie, ca sunt înregistrate în RNE si sunt cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi sau copia Formularului de identificare F1 pentru animalele nascute în exploatatie si/sau documente de provenienta, respectiv formular de miscare F2/factura fiscala/alte documente, pentru animalele provenite din alte exploatatii, dupa caz.

Pentru documentele depuse în copie, beneficiarul va prezenta documentele în original, în vederea efectuarii conformitatii de catre persoana desemnata din cadrul centrului judetean Braila al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

In prima perioada de depunere, 14 octombrie-15 noiembrie 2013, la nivelul Centrului Judetean Braila al APIA au fost depuse 566 cereri privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate.


 

Autor A.Frangu 25 Noiembrie 2013, 21:27 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate