ANAF așteaptă opinia cetățenilor privind TVA

De AmosNews 13 Noiembrie 2014, 10:03 Economia Brailei

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare au fost transpuse, prin art.1524 şi art.1525 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art.5 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor.

Astfel, prin art. 1524 dinCodul fiscal au fost prevăzute reguli privind regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană (regimul non-UE), iar prin art. 1525 din Codul fiscal au fost prevăzute reguli privind regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum (regimul UE).

Pentru aplicarea prevederilor legale mai sus menţionate, cunoscute şi drept sistemul Mini One Stop Shop, este necesară elaborarea unei proceduri de înregistrare a persoanelor impozabile în vederea aplicării regimurilor speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.1524 şi art.1525 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare.

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administare Fiscală pentru aprobarea procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile în vederea aplicării regimurilor speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.1524 şi art.1525 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
• Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

 

Autor AmosNews 13 Noiembrie 2014, 10:03 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii