Regimul fiscal al microintreprinderilor

De Redactia 05 Februarie 2013, 14:23 Comunicate
D.G.F.P. judet Braila informeaza contribuabilii interesati ca, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.54/23.01.2013, a fost publicata O.G.nr.8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Având în vedere noutatile aduse de actul normativ mai sus mentionat, în articolul de mai jos prezentam regimul privind impozitarea microintreprinderilor.

Definitia microintreprinderii
În conformitate cu prevederile art.112 alin.(1), o microintreprindere este o persoana juridica româna care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii la data de 31.decembrie a anului fiscal precedent:

- realizeaza venituri, altele decât cele din activitati în domeniul bancar, în domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.
- a realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei al sumei de 65.000 euro.
- capitalul social este detinut de persoane, altele decât statul si autoritatile locale.

Atentie!
S-a abrogat conditia referitoare la numarul de salariati.

Regului de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor este obligatoriu pentru entitatile care îndeplinesc conditiile mentionate mai sus.
Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, începând cu anul fiscal urmator, daca îndeplinesc conditiile cerute.

Nu sunt obligate sa aplice acest sistem de impunere persoanele juridice române care:
- desfasoara activitati în domeniul bancar
- desfasoara activitati în domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere în aceste domenii.
- desfasoara activitati în domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.
O persoana juridica româna care este nou-înfiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor începând cu primul an fiscal, daca conditia privind capitalul social este îndeplinita la data înregistrarii la registrul comertului.
Microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul fiscal urmator anului în care nu mai îndeplinesc una dintre conditiile mentionate mai sus.

Reguli tranzitorii
Pentru anul 2013, persoanele juridice române platitoare de impozit pe profit care la data de 31.decembrie.2012 îndeplinesc conditiile prevazute la art.112 indice 1 din Codul Fiscal modificat (mentionate mai sus) sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor începând cu 1.februarie.2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala, pâna la data de 25.martie.2013, inclusiv.

Pâna la acest termen se va depune si declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut în perioada 1.ianuarie.2013 – 31.ianuarie.2013.

Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementarilor legale în vigoare pâna la data de 1.februarie.2013 pastreaza acest regim de impozitare pentru anul 2013.

Baza de impozitare
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor se aplica asupra bazei de impozitare constituita din veniturile din orice sursa, din care se scad:

- veniturile aferente costurilor stocurilor de produse
- veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de executie.
- veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale
- veniturile din subventii de exploatare
- veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare
- veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi si/sau penalitati de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.
- veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

În cazul în care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza inpozabila, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în functiune.

Anul fiscal
Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microintreprinderi care se înfiinteaza sau îsi înceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridica a existat.

Cota de impozitare
Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3% care se aplica asupra bazei de impozitare.

Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro

Daca în cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luând în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal.Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza începând cu trimestrul în care s-a depasit limita de 65.000 euro.

Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal pâna la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

În cazul contribuabililor care aplica prevederile speciale pentru anul 2013, limita de 65.000 euro si impozitul pe profit datorat se calculeaza în mod corespunzator de la 1.februarie.2013.

Termenele de declarare a mentiunilor
Persoanele juridice române platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala, pâna la data de 31.ianuarie.inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.Persoanele juridice care se înfiinteaza în cursul unui an fiscal înscriu mentiunea în cererea de înregistrare la registrul comertului.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este îndeplinita, microintreprinderea comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala, pâna la data de 31.ianuarie.inclusiv a anului fiscal respectiv.

Microintreprinderile care au realizat venituri mai mari de 65.000 euro vor comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala.

Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Microintreprinderile au obligatia de a depune, pâna la termenul de plata a impozitului “Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat » selectând rândul « Impozit pe veniturile microintreprinderilor », formular 100.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere
În cazul unei asocieri fara personalitate juridica între o microintreprindere si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are obligatia de a calcula, retine, declara si plati la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

 

Autor Redactia 05 Februarie 2013, 14:23 Comunicate
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate