Principalele modificari si completari aduse Codului fiscal, titlul II - impozit pe profit

De Redactia 10 Decembrie 2013, 11:15 Comunicate
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce în atenţia contribuabililor principalele modificări şi completări aduse Codului fiscal, prin OUG nr.102/2013, la Titlul II „Impozit pe profit”, aplicabile cu 1 ianuarie 2014”:

S-a introdus posibilitatea de modificare a anului fiscal pentru contribuabilii care au optat, potrivit prevederilor art. 27 din Legea contabilităţii nr.82/1991, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, în sensul că aceştia pot opta ca anul fiscal să corespundă cu exerciţiul financiar.

Contribuabilii trebuie să comunice organelor fiscale teritoriale modificarea anului fiscal cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.

Se acordă scutire de la plata impozitului pe profit pentru:
- dividendele primite de la o persoană juridică română sau de la o persoană juridică străină
plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri;
- veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri;
- veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine
situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri.
Aceste scutiri se acordă numai în condiţiile în care contribuabilul deţine, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.

Rămân neimpozabile la calculul impozitului pe profit dividendele primite de o persoană juridică română, societate mamă, de la o filială a sa aflată într-un stat membru, precum şi cele primite de
sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine, societăţi mamă, care sunt
distribuite de filialele acestora situate în state membre, condiţia referitoare la perioada de deţinere a participaţiei la persoana juridică care acordă dividendele fiind redusă de la 2 ani la 1 an.

S-a modificat regimul fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, în sensul reportării sumelor care rămân nededuse în anul fiscal întrucât depăşesc limita minimă care se scade din impozitul pe profit (nu mai mult de 3 la mie din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit), în următorii 7 ani consecutivi.

În situaţia contribuabililor care suportă un proces de fuziune sau divizare, a fost reglementată
posibilitatea de reportare a dreptului de deducere a cheltuielilor cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar, de la persoana juridică cedentă la persoana juridică beneficiară, astfel:
- în cazul contribuabililor care îşi încetează existenţa ca urmare a fuziunii sau a divizării, dreptul de reportare se transferă contribuabililor nou înfiinţaţi, respectiv celor care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate;
- în cazul contribuabililor care nu îşi încetează existenţa urmare a unor operatiuni de desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, dreptul de reportare se împarte intre contribuabilul care cedează şi contribuabilul care preia parţial patrimoniul societăţii cedente, proporţional cu activele şi pasivele transferate.

Dacă o persoană juridică străină rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European îşi desfăşoară activitatea în România printr-un sediu permanent şi acel sediu permanent obţine venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat din Spaţiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atât în România, cât şi în statul unde au fost obţinute veniturile, atunci impozitul plătit în statul de unde au fost obţinute se deduce din impozitul pe profit, în condiţiile în care există o convenţie de evitare a dublei impuneri.


 

Autor Redactia 10 Decembrie 2013, 11:15 Comunicate
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate