Înscrierea în cartea funciară a drepturilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti

De Redactia 13 Octombrie 2011, 22:02 Comunicate
În termen de 90 de zile de la data de 11 octombrie 2011, înscrierea în cartea funciară a drepturilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti se va putea face fără întocmirea unei noi documentaţii cadastrale şi fără cheltuieli suplimentare pentru persoanele interesate.

Acest lucru va fi posibil datorită noului Regulament privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie, aprobat prin ordinul comun al ministrului Justiţiei şi al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, nr. 1882/C din 12 septembrie 2011, respectiv nr. 1.044.364 din 19 septembrie 2011 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 715, din 11 octombrie 2011.

Actul normativ a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 4 litera l) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc, în sarcina Ministerului Justiţiei şi  a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, obligaţia elaborării unui regulament cu privire la situaţie în care instanţa de judecată dispune, în condiţiile legii, o expertiză tehnică judiciară efectuată de către un expert tehnic judiciar în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul cererilor prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, dacă instanţa de judecată va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.

Astfel, prin regulament este stabilită procedura recepţiei tehnice a planului de amplasament şi delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei judiciare în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru, care urmează a se realiza prin analizarea  conţinutului topografic al planului, a metodelor şi mijloacelor de măsurare, a determinării suprafeţei imobilului, precum şi a încadrării acestuia în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970.
   
Competenţa recepţiei planului de amplasament şi delimitare revine oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară judeţean în a cărui rază de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei.
   
Pentru a veni în sprijinul activităţii instanţelor de judecată şi al justiţiabililor, avizarea tehnică a expertizei judiciare este scutită de la plata tarifelor, iar experţii judiciari pot solicita oficiului sau biroului teritorial, de asemenea cu scutire de la plata tarifelor, date şi documente specifice necesare efectuării lucrării de specialitate dispuse de către instanţă.
     
Regulamentul are în vedere rezolvarea problemelor apărute în practică referitoare la procedura intabulării în cartea funciară, în situaţia în care expertiza judiciară dispusă nu a fost avizată de oficiul teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară. La acest moment, în astfel de situaţii este necesară întocmirea de către o persoană autorizată a unei noi documentaţii cadastrale, fapt ce conduce la creşterea duratei şi a costurilor aferente  efectuării formalităţilor de înregistrare imobiliară. Astfel, implicarea oficiilor teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară va avea ca efect înscrierea cu celeritate în cartea funciară a drepturilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti, fără a mai fi necesară întocmirea unei noi documentaţii cadastrale şi fără cheltuieli suplimentare pentru persoanele interesate.

Aplicarea dispoziţiilor propuse prin regulament va avea efecte favorabile atât asupra activităţii de publicitate imobiliară desfăşurată la nivelul oficiilor teritoriale cât şi asupra beneficiarilor serviciilor prestate, fiind de natură, totodată, să sporească eficienţa activităţii judiciare.

 

Autor Redactia 13 Octombrie 2011, 22:02 Comunicate
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate