APIA: Finantare motorina utilizata in agricultura 2013-2014

De Redactia 10 Decembrie 2013, 19:05 Comunicate
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura-Centrul Judetean  Braila  reaminteste  potentialilor beneficiari ca pot depune cererea de acord prealabil pentru finantarea prin rambursare, pentru motorina utilizata în agricultura în anul agricol  2013-2014, în sectoarele vegetal, zootehnic si îmbunatatiri funciare, astfel:

-pentru anul 2013, cererea se depune pâna la data de 13 decembrie 2013
-pentru anul 2014, cererea se depune în perioada 1-31 decembrie 2013

Conform H.G. nr. 763/2013, cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursare se depune la centrul judetean APIA pe raza caruia se afla exploatatia / exploatatiile agricole pentru care se solicita ajutorul de stat sau unde a fost depusa cererea de plata pentru sprijinul pe suprafata.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt prevazuti la art 3 lit a- d, din OG 14/2010, respectiv:
a) producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt înregistrati în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare, care exploateaza terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislatiei în vigoare, în scopul obtinerii productiei agricole;
b) producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt înregistrati în Registrul national al exploatatiilor si care detin, cresc sau exploateaza animale, individual sau în forme de asociere conform legislatiei în vigoare, în scopul obtinerii productiei agricole;
c) organizatiile de îmbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de îmbunatatiri funciare înscrise în Registrul national al organizatiilor de îmbunatatiri funciare si Administratia Nationala a Îmbunatatirilor Funciare, asa cum sunt definite în Legea îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu completarile ulterioare;
d) organismele/organizatiile de cercetare, respectiv universitatile, institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finantare, al caror scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Cererile pot fi depuse si de persoane fizice care vor semna un angajament care va preciza ca, în termen de 60 de zile lucratoare de la data primirii notificarii privind acordul prealabil pentru finantare, acestia vor prezenta certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului care atesta calitatea de persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, conform OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare. În caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finantare.

Mentionam ca schema de ajutor de stat nu se aplica :
-Beneficiarior aflati în dificultate financiara în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane care constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciara sau lichidare.
-Beneficiarilor împotriva carora a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca decizia de recuperare nu a fost deja executata.

Acordul prealabil pentru finantare prin rambursare se emite de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, în termen de 20 zile lucratoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finantare prin rambursare.

Dupa obtinerea acordului prealabil, emis de catre APIA, beneficiarii trebuie sa depuna la centrul judetean APIA o cerere trimestriala pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferentei de acciza.

Cererile de plata se depun pâna la finele lunii urmatoare trimestrului pentru care se solicita rambursarea, însotite de o situatie centralizatoare privind cantitatile de motorina achizitionate aferente trimestrului respectiv si de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.

Cantitatile de motorina ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare se stabilesc prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.


 

Autor Redactia 10 Decembrie 2013, 19:05 Comunicate
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate