ANAF: Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

De Redactia 25 Februarie 2014, 19:01 Comunicate
În Monitorul Oficial, Partea I, nr.70/29.01.2014, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr.79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Au obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale persoanele prevăzute la art.1 alin.(1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, inclusiv în situaţia fuziunii, dizolvării sau lichidării. Componentele situaţiilor financiare anuale diferă în funcţie de următoarele criterii de mărime înregistrate de entităţi: total active - 3.650.000 euro; cifra de afaceri netă - 7.300.000 euro; număr mediu salariaţi - 50.

Încadrarea în criteriile de mărime se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Potrivit prevederilor punctelor III din Anexele la Ordinul MFP 79/2014, situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale simplificate, raportările contabile sau declaraţiile, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale MFP, la următoarele termene:

150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar (30 mai 2014), pentru:

- societăţi,societăţi/companii naţionale, regii autonome, institute naţionale de cercetare-
dezvoltare;
- entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de BNR;
- entităţi care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
- subunităţi din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în
străinătate;
- entităţi ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
- sedii permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate,
respectiv sedii permanente desemnate de către persoanele juridice cu sediul în străinătate
care îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanante.

120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar (30 aprilie 2014), pentru celelalte
persoane prevăzute la art.1 din Legea contabilităţii nr.82/1991

In termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic (31 martie 2014), persoanele juridice aflate în lichidare, pe perioada lichidării, depun o raportare contabilă anuală.

In termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar (3 martie 2014), entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare trebuie depună în acest sens o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, ce va cuprinde toate datele de identificare ale entităţii (denumirea completă, adresa şi numărul de telefon, numărul de înregistrare la registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi capitalul social). Aceste entităţi nu întocmesc situaţii financiare anuale şi nici raportări contabile.

Situaţiile anuale la 31 decembrie 2013 se pot depune atât la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, cât şi pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, situaţiilor financiare simplificate, raportărilor contabile anuale la 31 decembrie sau a declaraţiilor, după caz, se sancţionează conform prevederilor art.42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


 

Autor Redactia 25 Februarie 2014, 19:01 Comunicate
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate