Sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila, 29 iunie 2015, ora 10,00

De A.Frangu 26 Iunie 2015, 17:47 Administrative

Luni, 29 iunie 2015, ora 10,00, în sala de conferinţe a Companiei de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Braila, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila. Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2015;
2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2015;
3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila, pe anul 2015;
4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului „MARIA Filotti” Brăila;
5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila;
6) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului pentru emiterea avizelor necesare pentru execuția lucrărilor subterane la rețelele de utilități publice, condițiile de refacere a suprafețelor afectate ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Brăila și obligațiile beneficiarului la terminarea lucrărilor;
7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Actualizarea suprafeței de teren, proprietatea municipiului Brăila, destinată derulării proiectului pentru execuția lucrărilor de amenajare a unei piețe de gross în incinta Târgului Obor;
8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Exercitarea dreptului de opțiune al municipiului Brăila pentru acordarea unui termen de grație, conform prevederilor art. 9, pct. 3 din contractul de concesiune autentificat sub nr.345/ 02.04.2014;
9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Implementarea în parteneriat a proiectului “Reţea de centre de sprijin pentru victimele violenţei domestice – SOS Violenţa” şi evidenţierea în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială, la secţiunea D – Surse de finanţare – Fonduri externe nerambursabile – din Fişa Entităţii Publice, a sumei de 106.199,65 lei;
10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 226/ 26.06.2013 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea municipiului Brăila” modificată și completată prin H.C.L.M. nr.67/27.03.2015;
11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 31/11.02.2015 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2015 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila;
12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/ 30.09.2011, cu un nou subcapitol G11 – ”Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente – Rețea de iluminat public”, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.21272/ 25.05.2012 și nr.4837/ 14.11.2013;
13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”;
14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 322,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 20G, NCP 87146, solicitantei Banciu Silvia Valentina, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acesteia;
15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 82,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 594,00 mp situat în Brăila, str. Mircea Vodă nr. 125, NCP 86893, solicitanţilor Costeanu Stanciu şi Costeanu Marioara, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora;
16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 93,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 201,00 mp situat în Brăila, str. Nufărului nr. 53, NCP 85804, solicitantului Imbre Ștefan, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestuia;
17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 173,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Arad nr. 52, NCP 85896, solicitantei Ioan Pepzi-Adriana, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acesteia;
18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 145,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 271,00 mp, situat în Brăila, str. Câmpului nr. 51, NCP 86486, solicitanților Ioniță Petrache și Ioniță Gica, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora;
19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 63,64 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 193,00 mp, situat în Brăila, str. Făgăraş nr. 42, NCP 86159, solicitanţilor Mandache Valentin şi Mandache Fraga, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora;
20) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 285,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 5, NCP 86619, solicitanţilor Naidin Gigi şi Naidin Fănica, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acestora;
21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 188,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cantonului nr. 37A, NCP 83759, solicitanților Oprea Adrian și Oprea Nela, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acestora;
22) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 253,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cantonului, nr.22 bis, NCP 86258, solicitanților Pantea Eugen și Pantea Nedelea, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora;
23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 101,60 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 245,00 mp situat în Brăila, str. Cernăuți nr. 48, NCP 86049, solicitantelor Voineagu Vasilica și Voineagu Elena – Gabriela, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora;
24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 134,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 646,00 mp, situat în Brăila, str. Codrului nr. 52 bis, NCP 79987, solicitanţilor Zaharia Marian şi Zaharia Gina, teren pe care se află amplasată construcţia proprietate a acestora;
25) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila,  str. Petru Rareș nr.10A, NCP 87225, constituit prin H.C.L.M. nr.186/ 31.05.2007, în favoarea numitului Rădulescu Florin Liviu;
26) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2015;
27) Alte probleme.

 

Autor A.Frangu 26 Iunie 2015, 17:47 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii