Ședința ordinară a Consiliului Județean Brăila din 29 ianuarie 2016

De A.Frangu 26 Ianuarie 2016, 09:27 Administrative

Vineri, 29 ianuarie 2016, ora 9,00, în Sala mare de ședințe a Palatului Administrativ Brăila, Piața Independenței nr. 1 are loc ședința ordinară a Consiliului Judetean Braila. Ședința are următoarea ordine de zi:
 
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui Consiliului Judetean Braila
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila
3. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 1071/30.12.2015 privind virarile de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare in cadrul bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2015
4. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul al-IV-lea al anului 2015
5. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului total al cheltuielilor de functionare ale Centrelor de zi pentru Protectia Copilului din judetul Braila si a contributiei Consiliului Judetean Braila la finantarea acestor cheltuieli pe anul 2016

6. Proiect de hotarare privind suplimentarea numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult la nivelul judetului Braila
7. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean - cultura, sport pentru anul 2016”
8. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta si asistenta juridica pentru anul 2016
9. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei Consiliului Judetean Braila, pentru anul 2016 catre Asociatia Sportiva Handbal Club “Dunarea” Braila
10. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2016 si estimari pe anii 2017 - 2019

11. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Braila
12. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special Presedintelui Consiliului Judetean Braila in calitate de reprezentant al Judetului Braila in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA”  Braila
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1/2015 cu privire la modificarea Documentului de pozitie privind modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor” in judetul Braila;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat ca urmare a modificarii cotei TVA,  conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a noilor indicatori tehnico-economici si a cofinantarii privind cheltuielile de capital necesare obiectivului de investitie “REABILITAREA DJ 212A, BRAILA-MARASU, TRANSONUL KM 0+000 – KM 32+000, ETAPA II”
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat ca urmare a modificarii cotei TVA,  conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal , a noilor indicatori tehnico-economici si a cofinantarii privind cheltuielile de capital necesare obiectivului de investitie “ REABILITARE DC 59, KM 0+000 – KM 11+000, INTRE DJ 212A SI STATIUNEA BLASOVA , JUDETUL BRAILA”

16. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din judetul Braila, pentru anul scolar 2016-2017
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Completarii Strategiei – actualizate- de stabilire , modificare si/sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului S.C Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., pe anii 2016-2017 si a Actului Aditional nr.4 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009
18. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritatea 3, Spitalul de Urgenta Braila, pana la data de 29.12.2017
19. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.503/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritatea 3, Spitalul de Pneumoftiziologie Braila, pana la data de 29.03.2018
20. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii unei parti din imobilul situat in orasul Insuratei, str. Distilariei nr.9, apartinand domeniului privat al judetului, din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Consiliului Local al orasului Insuratei, pentru o perioada de 10 ani

21. Raport privind activitatea desfasurata de Comisia de strategii, studii si prognoze economica-sociale in perioada septembrie 2014-decembrie 2015
22. Raport de activitate al domnului consilier judetean Tanasa Horia pentru perioada mai-decembrie 2015
23. Alte probleme.

 

Autor A.Frangu 26 Ianuarie 2016, 09:27 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii