Sedinta extraordinara a CLM Braila

De Redactia 31 Mai 2016, 09:17 Administrative

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 31.05.2016, SALA COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” S.A., ORA 1000


1) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2016.

2) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2016.

3) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr.1 și anexei nr.1.3 din HCLM nr.80/2016 referitoare la ”Aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcţiilor publice pentru semestrul I al anului 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, Direcția de Asistență Socială Brăila și Poliția Locală Brăila”.

4) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Asocierea Consiliului Local Municipal Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală, cu organizațiile SALVATE CANES e.V. și PERSPEKTIERISCH e.V., în vederea derulării de activități pentru încurajarea adopției câinilor fără stăpân și reducerea numărului acestora de pe domeniul public al Municipiului Brăila.

5) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Brăila prin Consiliul Local Municipal, Muzeul Brăilei ”Carol” I și Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, pentru organizarea Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală ”Nicapetre” Ediția a II a, în perioada 7 august – 3 septembrie 2016.

6) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea prin închiriere a imobilului proprietate publică a Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Polonă nr.18, ASOCIAŢIEI “UNIUNEA REVOLUŢIONARILOR BRĂILA 1989”.

7) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, Aleea Trandafirilor nr.1A, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație.

8) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexelor nr.1 și 4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015.

9) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr.8 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015.

10) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:
Încetarea contractului de închiriere având ca obiect imobilul situat în Brăila, Str.Rahova nr.154, perfectat cu ASOCIAŢIA ART- TERAPIE.CES.AU, conform H.C.L.M. nr.417/21.12.2015.

11) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poziţiei nr. 9 Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la SPITALUL DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.52982/28.12.2015.

12) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art. 2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.

13) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate la punctul 2.7.8. alin. (7) din Anexa nr.4 la H.C.L.M. nr. 69/26.02.2016 modificată şi completată prin H.C.L.M. nr.8829.03.2016.

14) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 20,00 mp, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr.210, Î.I. BUCUR C.GIGI, aferent modulului comercial, proprietatea acestuia.

15)Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a terenului situat în Brăila, Str. Hipodrom, bl.G3, SOCIETĂȚII COMERCIALE RELAMARA SERV S.R.L. pe care se află amplasat un modul comercial, proprietatea acesteia.

16) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii a unor amplasamente aparținând domeniului public al Municipiului Brăila conform anexelor nr. 3a şi 3b la H.C.L.M. nr. 42921.12.2015.

17) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a imobilelor situate în Brăila, Calea Călărașilor nr.3 și 3A.

18) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului închirierii pentru terenurile pe care sunt amplasate terase sezoniere în fața spațiilor comerciale, prevăzute la art.III din H.C.L.M. nr.144/27.04.2016.

19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea Contractului de închiriere nr.86/09.09.2005 având ca obiect terenul în suprafață de 182,15 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, lângă Hotel Belvedere, încheiat cu S.C. MICHI COM S.R.L.

20) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea Contractului de închiriere nr.187/12.02.1996 având ca obiect terenul în suprafață de 66,79 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, capăt autobuz linie nr.4, încheiat cu S.C. ALPISTORE S.R.L.

21) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

 

 

Autor Redactia 31 Mai 2016, 09:17 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii