Braila : masuri de protectie sociala pe perioada sezonului rece 01 noiembrie 2015 – 31 martie 2016

De Redactia 08 Octombrie 2015, 12:21 Administrative

Pe perioada sezonului rece 01 noiembrie 2015 – 31 martie 2016, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse de pana la 615 lei, inclusiv, pe membru de familie, pot beneficia de ajutoare, lunare, pentru incalzirea locuintei, acordate pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece.

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei acordate se definesc în funcţie de sistemul de încălzire al locuinţei:
-ajutoare încălzirea locuinţei cu gaze naturale, cuprinse intre 20 si 262 lei;
-ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, cuantum intre 16 si 54 lei lunar;
-ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrica, ajutor lunar cuprins intre 48 si 240 lei.

Ajutorul pentru energie electrica se acorda in urma efectuarii, in termen de 15 zile de la data depunerii cererii, a unei anchete sociale in vederea verificarii sistemului de incalzire folosit.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de acte doveditoare care sa ateste componenta familiei, veniturile realizate de catre membrii acesteia, precum si locuinta sau bunurile detinute de acestia in localitatea de domiciliu, inclusiv in alte unitati administrativ teritoriale, solicitate in baza art.14 alin. 4 din OUG 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererea si declaratia pe propria raspundere contine 26 de pagini si se distribuie gratuit, intr-un exemplar, solicitantilor, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala.

Facem precizarea ca, pentru familiile care au in intretinere copii, la stabilirea venitului net lunar al familiei, se va lua in calcul cuantumul anterior al alocatiei de stat, stabilit inainte de majorarea acestuia, respectiv 42 lei sau, dupa caz, 84 lei pentru copii incadrati in grad de handicap, in conformitatea cu art.8 alin.(1^1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim farantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care detin sub orice forma (proprietate, inchiriere, comodat, etc) un alt spatiu locativ in afara locuintei de domiciliu, terenuri, autoturisme, motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani sau mai mult de un autoturism/ motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani, depozite bancare de peste 3.000 lei nu beneficiaza de ajutorul pentru incalzirea locuintei.

Mentionarea incorecta a componentei familiei, a veniturilor realizate si a bunurilor detinute, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 1.000 lei.

Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei au obligatia de a comunica prin depunerea unei noi cereri orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai pentru locuinta de domiciliu/resedinta, stabilita in conditiile legislatiei romane si numai familiilor şi persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum şi în baza legii.

Locuinta de domiciliu/resedinta este reprezentata de adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.

Pentru sezonul rece 2015 –2016, ajutorul pentru incalzirea locuintei se stabileste pentru 5 luni (01 noiembrie 2015 – 31 martie 2016), pentru consumatorii ce depun documentele pana la data 20 noiembrie 2015, inclusiv.

Pe parcursul sezonului rece dreptul la ajutor se stabileste incepand cu luna depunerii cererii pentru cei ce depun documentele pana pe data de 20 ale lunii, inclusiv, si incepand cu luna urmatoarele pentru cei ce le depun dupa data de 20 a lunii.

In sezonul rece anterior, 2014-2015, s-au depus un numar total de 3.756 cereri, din care:

- 2.947 cereri privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale,
- 534 cereri privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri,
- 275 cereri privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica;

În baza HCLM nr. 90/29.04.2015, persoanele aflate în situaţii sociale deosebite pot beneficia de ajutor de urgenţă constând în lemne de foc, in cantitate de 500kg/ persoana singura sau familie (acest ajutor se acorda o singura data pentru sezonul rece).

Direcţia de Asistenţă Socială deţine 509 t de lemne, această cantitate fiind suficienta pentru un numar de aproximativ 1.000 beneficiari.

Mentionam faptul ca ajutorul de urgenţă constând în lemne de foc se acorda sub rezerva achitarii de catre solicitanti a obligatiilor de plata fata de bugetul local.


C. GUSATU
Director Executiv
Directia Cultura, Invatamant,Sport si Turism
Primaria Municipiului Braila

 

 

Autor Redactia 08 Octombrie 2015, 12:21 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate