Muzeul Brăilei are un management defectuos. Abateri financiar contabile de 181 de mii de lei

De Mihai Vintilă 27 Martie 2019, 10:35 Administrative

În urma acțiunilor de control realizate de Camera de Conturi Brăila în perioadele 24.04-16.05 și 26.05-16.07.2018 s-au constatat la Muzeul Brăilei abateri financiar contabile de 181 de mii de lei adică de aproape de 40000 de euro!

Aceste abateri au constat în

- Înregistrarea eronată în evidența contabilă, a imobilului Casă Muzeu ”Fănus Neagu”, transmis în folosintă gratuită Muzeului Brăilei prin hotărâre a Consiliului Județean Brăila în valoare de 213 mii de lei.

- Neevidențierea în anul 2017, în conturile extrabilanțiere 8049 ”Garantie bancară pentru bună executie” și 8050 „Disponibil din garantia constituită pentru bună executie”, a garanției de bună execuție constituită, potrivit contractelor de prestări servicii încheiate, la nivelul Muzeului Brăilei.

Abateri legate de Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern)

- Neactualizarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Muzeului Brăilei astfel încât acesta să corespundă scopului şi misiunii entităţii şi să servească realizării obiectivelor entității, stabilite în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate.

- Neactualizarea fișelor de post la nivelul Muzeului Brăilei, astfel încât acestea să reflecte atributiile fiecărui post, în concordată cu organigrama și Regulamentul de Organizare și Functionare.

- Nedispunerea măsurilor necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri şi a procedurilor formalizate pe procese sau activităţi la nivelul Muzeului Brăilei.

Abateri legate de Calitatea gestiunii economico-financiare

- Neactualizarea planului de achizitii publice, întocmit la nivelul Muzeului Brăilei, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2017.

- Divizarea contractelor de achizitie publică de servicii de curătenie, pază și tipografie, la nivelul Muzeului Brăilei, în condițiile contractării unor servicii de consultanță în achiziții, având drept consecință nerespectarea principiilor economicitătii, eficientei și eficacitătii în utilizarea fondurilor publice.

- Neîntocmirea documentelor justificative, potrivit clauzelor contractuale, care să confirme realitatea serviciilor de curătenie prestate, la nivelul Muzeului Brăilei.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi:

- Dispunerea măsurilor necesare, la nivelul ordonatorului terțiar de credite al Muzeului Brăilei  privind inițierea în Consiliul Județean Brăila a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al entității, astfel încât acesta să prezinte pentru fiecare structură în parte (secții, servicii, compartimente) competenţele, responsabilităţile și sarcinile corespunzătoare scopului şi misiunii entităţii;

- Actualizarea și aprobarea fişelor de post ale personalului contractual, la nivelul Muzeului Brăilei , astfel încât acestea să cuprindă atribuţii şi sarcini clare şi precise, potrivit nivelului funcţiei deţinute, în concordanţă cu atribuțiile ce revin compartimentului din care fac parte, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al entității;

- Dispunerea măsurilor necesare, la nivelul Muzeului Brăilei , pentru: actualizarea actelor administrative emise în aplicarea sistemului de control intern managerial; actualizarea anuală a Programului de dezvoltare, în vederea cuprinderii în acesta a obiectivelor, activităţilor, acţiunilor și a responsabilităţilor luate de conducerea entității precum și a termenelor de realizare a acestora; revizuirea tuturor procedurilor formalizate pe procese sau activităţi; identificarea și revizuirea periodică a riscurilor identificate la nivelul entității.

Prezentele informații sunt incluse în Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit/control desfășurate la Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Brăila de Camera de Conturi Brăila.

Integral puteți citit raportul despre județul Brăila
http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Rapoarte_Locale_2017/BRAILA/Raport.pdf

 

 

 

Autor Mihai Vintilă 27 Martie 2019, 10:35 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii