IPP: Proiecte publice durabile în comunitățile locale

De Frimu Ghinea 18 Octombrie 2018, 18:17 Administrative

Proiecte publice durabile în comunitățile locale printr-o gândire și o acțiune bazată pe înțelegerea proceselor de politici publice

Deciziile bine fundamentate din administrația publică locală se bazează pe o gândire și o pregătire în politici publice, astfel că Institutul pentru Politici Publice (IPP) și Asociația Municipiilor din România (AMR) demarează un proiect național menit să contribuie la creșterea capacității municipiilor în a formula politici publice locale durabile sau a evalua, după caz, impactul acestora, printr-un pachet de activități practice pentru funcționari și aleși.

Proiectul Politici publice locale – un element fundamental pentru creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale, cod SMIS 111612, beneficiind de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, își asumă creșterea calității procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul a 103 municipii din România respectiv a sectoarelor Municipiului București prin acțiuni concrete, principalele referindu-se la:
 Dezvoltarea unui pachet de instrumente (model de referat de specialitate, model de notă de fundamentare pentru acte normative locale, model de expunere de motive, model de document de analiză cost- beneficiu, model de formulare culegere feedback de la personale interesate în procesul de
consultare publică, model de propunere de politică publică pentru formularea măsurii într-un act normativ – hotărâre de consiliu local, dispoziție primar, după caz) prin care să se determine standardizarea etapelor ciclului de politici publice parcurs de o primărie și în afara cărora aceasta nu va
avea voie să adopte decizii publice
 Sprijinirea personalului autorităților locale în folosirea acestor instrumente
 Instruirea societății civile să exercite presiunea civică necesară respectiv să se implice în formularea și promovarea de politici publice alternative la cele inițiate de autoritățile publice.
 Revizuirea și publicarea ediției a doua a Manualului de politici publice – instrument dedicat viitorilor specialiști din sectorul public, privat și din domeniul academic
 Furnizarea de asistență de specialitate pentru pilotarea instrumentelor de profesionalizare a proceselor decizionale locale pentru un număr de 8 municipii.

În 14 luni de proiect, partenerii urmăresc să determine profesionalizarea proceselor decizionale, de la conlucrarea cu reprezentanții tuturor municipiilor astfel încât să beneficieze de tot pachetul de instrumente și să înțeleagă importanța parcurgerii etapelor necesare elaborării unei politici publice, până la acordarea de asistență tehnică unor municipii – pilot (alese funcție de interes pentru a implementa procedurile) ca să folosească tot instrumentarul oferit în proiect. Toate experiențele din conlucrarea de pe plan local, dobândite prin proiect, vor fi incluse într-o propunere de act normativ prin care să se instituționalizeze, în toată țara, un mecanism-standard de adoptare a deciziilor bazat pe o fundamentare gândită în termeni de politică – publică.

Impactul estimat al proiectului va fi:
 Grad ridicat de informare/cunoaștere a personalului autorităților publice locale de a profesionaliza procesul decizional local, prin implementarea instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului (minim 100 participanți la workshop-urile regionale)
 Capacitate crescută a organizațiilor neguvernamentale și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea politicilor publice (minim 150 de reprezentanți din societatea civilă locală și centrală instruiți în domeniul ciclului politicilor publice)
 3000 de profesioniști din domeniul politicilor publice informați prin materialele produse în proiect
 Minim 5 propuneri alternative, de politici publice existente, venite din partea ONG-urilor și acceptate de autoritățile publice vizate

Valoarea contractului de finanțare este de 874.291,99 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: 856.806,15 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 719.578,88 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 137.227,27 lei), iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 17.485,84 lei.

Prin rezultatele sale, dar mai ales prin modul activ în care se lucrează cu personalul și decidenții din administrația publică locală și, implicit prin cooptarea interesului de participare în ciclul politicilor publice al ONG-urilor, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020, cadrul de referință care orientează în prezent reforma administrației publice din România.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 

 

 

Autor Frimu Ghinea 18 Octombrie 2018, 18:17 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii