Sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila din 30 iunie 2014

De A.Frangu 26 Iunie 2014, 23:52 Administrative
Luni, 30 iunie 2014, ora 12,00, in sala Companiei de Utilitati Publice ”Dunarea” S.A., are loc sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila. Ordinea de zi cuprinde 45 de puncte. Printre problemele inscrise la ordinea de zi se afla:

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2014.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea STRUCTURII ORGANIZATORICE şi a NUMĂRULUI DE PERSONAL ale APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA şi ale SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRĂILA.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCȚII ale POLIŢIEI LOCALE BRĂILA.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:
Aprobarea ORGANIGRAMEI şi STATULUI DE FUNCŢII ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea modificării anexei la H.C.L.M. nr.237/26.09.2012 referitoare la ”Constituirea Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului Brăila pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2011 – 2020”.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE SENS GIRATORIU ÎN MUNICIPIUL BRĂILA, STR. COMUNA DIN PARIS C/C ȘOS. FOCȘANI” – Faza Studiu de Fezabilitate.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE SENS GIRATORIU ÎN MUNICIPIUL BRĂILA ÎN ZONA INTERSECȚIEI CALEA GALAȚI CU B-DUL. AL. I. CUZA” - faza Studiu de Fezabilitate.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea valabilităţii H.C.L.M. nr. 275/31.10.2012 privind republicarea H.C.L.M. nr. 223/14.07.2010 referitoare la „Acordarea de facilităţi pe mijloace de transport în comun unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poziţiei nr.80 din Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR.23 ”MIHAI EMINESCU”, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.2229/25.09.2013 și nr.2744/18.12.2013.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila de schimbare a destinației unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, din spații de învățământ în spații cu altă destinație.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea, cu titlu provizoriu, în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an, a imobilului situat în Brăila, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 57 către Teatrul de Păpuşi Brăila, în vederea desfăşurării activităţii.  

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bd. Independenței nr.8, bl.B1, etaj, PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BRĂILA,  în vederea desfăşurării activităţii.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr.46, etaj, PARTIDULUI POPORULUI – LEGEA COJOCARU (PP—LC) – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BRĂILA, în vederea desfășurării activităţii.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 30,91 mp (parter) din imobilul situat în Brăila, Str. Comuna din Paris nr.93 – Caminul Cultural ”Nedelcu Chercea”, BIBLIOTECII JUDEȚENE ”PANAIT ISTRATI”, în vederea desfășurării activității.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 33,88 mp din imobilul situat în Brăila, Str. Grigore Alexandrescu nr.41 – Caminul Cultural ”Radu Negru”, BIBLIOTECII JUDEȚENE ”PANAIT ISTRATI”, în vederea desfășurării activității.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 746,00 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr.3B, NCP 85385, COMUNITĂȚII ELENE BRĂILA, aferent construcțiilor existente.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 2129,00 mp, NCP 85380, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 3A, solicitantei, Parohia Mixtă Româno-Elenă  „Buna Vestire”, aferent construcțiilor existente.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 157,00 mp, NCP 85134, situat în Brăila, Calea Galați nr.67D, solicitantei Parohia Romano - Catolică „Adormirea Maicii Domnului”, în vederea amenajării unui sediu administrativ.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Brăila a obiectivului ”ARENA DE BOX” situat în Municipiul Brăila, Str.Mihai Eminescu nr.51 și casarea construcțiilor C1 și C2.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, a unor terenuri preluate din administrarea S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA – S.A., în administrarea CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, ca urmare a măsurilor de reorganizare a activității de distribuție apă, canalizare și epurare ape uzate.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mircea Vodă nr. 133, NCP 19506, în vederea realizării unui obiectiv economic.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 7672,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Anton Dumitriu nr. 1A, NCP 85165, în vederea realizării unui obiectiv economic.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Avizarea atribuirii denumirii MUZEUL BRĂILEI ”CAROL I”, Instituției Muzeale Brăilene, cu sediul în Municipiul Brăila, Piața Traian nr.3.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea denumirii de STRADA TEIULUI, lotului situat în Brăila, Str. Arțarului nr.81, în suprafață de 4907,00 mp, NCP 84934.

- Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri(teren Perimetrul I) aflate în administrarea  R.A.”ADMINISTRAȚIA  ZONEI LIBERE” BRĂILA.

 

Autor A.Frangu 26 Iunie 2014, 23:52 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate